Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Uvedený kurz má vytvoriť platformu so vzdelávacími materiálmi pre učiteľov fyziky a zároveň prostriedok na výmenu materiálov a skúsenosti učiteľov z praxe.