Aperçu des semaines

 • Généralités

 • 30 juin - 6 juillet

  Cieľ

  Cieľom predmetu Ochrana životného prostredia je naučiť žiakov ako chrániť a zlepšovať životné prostredie, rozvíjať ich schopnosti tak, aby dokázali samostatne získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy Ochrany životného prostredia sa týkajú rozvoja týchto oblastí žiakov: komunikatívne zručnosti, numerické zručnosti, študijné zručnosti, zručnosti potrebné na riešenie problémov, sociálne zručnosti, technické zručnosti.


  PopisKapitoly popis

  1. Zachovanie biodiverzity

  popisČasová dotácia (2h)


 • 7 juillet - 13 juillet

  Kapitola 1: Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte

  popisObsah popis


  - poznávanie rastlín a živočíchov v regióne
  - skúmanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov
  - negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky
  - chránené rastliny a živočíchy na území Slovenskej republiky


  popisKľúčové slová

  Biodiverzita, chránené rastliny a živočíchy, rozmanité formy života


  popisČasová dotácia (2h)


 • 14 juillet - 20 juillet

  Opakovaniepopis  popisČasová dotácia (2h) • 21 juillet - 27 juillet

  Cieľ

  Cieľom Výberového seminára je naučiť študentov vytvárať výukový materiál predmetov základných a stredných škôl v programe MS PowerPoint. popis

  Kapitoly

  1. Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint.
  2. Zásady tvorby prezentácie.
  3. Typológia písma.
  4. Výber predmetu ZŠ, SŠ. Získanie materiálu na prípravu prezentácie.
  5.- 10. Tvorba prezentácie.
  11. Prezentovanie vyučovacej hodiny.

 • 28 juillet - 3 août

  Cieľ

  Cieľom Výberového seminára je naučiť študentov vytvárať výukový materiál predmetov základných a stredných škôl v programe MS PowerPoint. popis

  popisKapitoly

  1. Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint.
  2. Zásady tvorby prezentácie.
  3. Typológia písma.
  4. Výber predmetu ZŠ, SŠ. Získanie materiálu na prípravu prezentácie.
  5.- 10. Tvorba prezentácie.
  11. Prezentovanie vyučovacej hodiny.

  popisČasová dotácia (22h)

 • 4 août - 10 août

  Kapitola 1: Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint popispopis

  popisObsah

  1. Prostredie MS Word, práca s textom, úpravy
  2. Vkladanie a úprava obrázkov, vkladanie znakov, obtekanie textu
  3. Prostredie MS PowerPoint, práca so snímkami a textom

  popisKlúčové slová

  MS Word, MS PowerPoint, text, práca s textom, úpravy, prezentácia, snímky

  popisČasová dotácia (2h) • 11 août - 17 août

  Kapitola 2: Zásady tvorby prezentácie popis

  popisObsah

  1. Plánovanie prezentácie s ohľadom na cieľové publikum
  2. Začíname vytvárať prezentáciu
  3. Pridanie snímok s alebo bez obsahu
  4. Pridanie obrázkov, tvarov, grafických prvkov a iných objektov
  5. Pridanie hlavičky alebo päty
  6. Kontrola gramatiky a požiadanie o pripomienky iných osôb
  Príprava na prednášanie alebo distribúciu prezentácie

  popisKľúčové slová

  Plánovanie prezentácie, pridanie snímok, vizuálne efekty, kontrola gramatiky

  popisČasová dotácia (2h) • 18 août - 24 août

  Opakovanie popis

  popis Obsah

  Zopakujeme si, čo vieme o Worde a PowerPointe žmurknúť  popisČasová dotácia (2h)