Programovanie 1: Všetci účastníci

Filtre

téma 18

Spätná väzba Spätná väzba Dotazník ku skúškovému testu

téma 19

Zadanie Zadanie Zadanie 1.

Zadanie Zadanie Zadanie 2.

Zadanie Zadanie Zadanie 3.

Fórum Fórum Diskusia o čomkoľvek